Joanna Szymala urodziła się 28 września 1989 w Żorach.

Joanna Szymala jest absolwentką studiów I i II stopnia o kierunku Kompozycja i teoria muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Studia o specjalności kompozycja ukończyła z wyróżnieniem w 2013 roku w klasie prof. zw. Eugeniusza Knapika, uzyskując tytuł magistra sztuki.

Oprócz muzyki poważnej fascynuje ją jazz, dlatego też ukończyła równolegle studia I stopnia w zakresie kompozycji i aranżacji na kierunku Jazz i muzyka estradowa na tej samej uczelni. Aktualnie Joanna Szymala kontynuuje naukę na studiach III stopnia w ramach dyscypliny Kompozycja i teoria muzyki, specjalność kompozycja
w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jej utwory wykonywane były na wielu koncertach i festiwalach, między innymi Festiwalu Muzyki Nowej (2010), Festiwal Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2013), Brand New Music (2009, 2012), Śląskich Spotkaniach z Muzyką Nową (2011), Musica Polonica Nova (2014). W 2010 roku Akademia Muzyczna w Katowicach wydała płytę Wizytówki, na której znajduje się nagranie utworu Configuratio. Joanna Szymala tworzy także muzykę elektroakustyczną.

Joanna Szymala uczestniczyła w warsztatach mistrzowskich
i indywidualnych konsultacjach z wybitnymi kompozytorami: Perem Nørgårdem podczas festiwalu BRAND-NEW MUSIC (2009), Wojciechem Kilarem w związku z projektem „Muzyka współczesna. Wojciech Kilar”, Edem Partyką – kompozytorem i aranżerem jazzowym, w ramach realizacji projektu „Composer’s Ensamble”, Lotte Anker – duńską saksofonistką i kompozytorką jazzową w ramach warsztatów improwizacji jazzowej „FREE & STRUCTURED IMPROVISATION” w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz Louisem Louis Andriessenem podczas festiwalu BRAND-NEW MUSIC (2012).

Wielką pasją młodej kompozytorki jest również śpiew rozrywkowy
z elementami jazzu. Uczestniczyła w wielu festiwalach i konkursach wokalnych, uzyskując sukcesy na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Nagrody i wyróżnienia:

• I nagroda w konkursie kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga
w Katowicach za utwór “Continuum” na orkiestrę symfoniczną (2011),
• Nagroda za najlepszą pracę konkursową w Konkursie dla Młodych Kompozytorów w ramach Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej 2013 za Kwartet smyczkowy “Mgnienia i morze”,
• Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013,
• zdobycie tytułu laureata w Konkursie Kompozytorskim na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z kielecczyzny. Organizatorem konkursu była Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
w Kielcach (2014),
• III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „GENERACE” 2016 w Ostrawie za utwór “Sorgente” na orkiestrę kameralną.

Ważniejsze kompozycje oraz ich prawykonania:

– ”Kwintet” – 26.03.2009, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Orkiestra Muzyki Nowej,
– ”Oktet” – 08.12.2009, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Orkiestra Muzyki Nowej, utwór wykonany podczas festiwalu BRAND-NEW MUSIC,
– ”Phantasmagoria” – 26.02.2010, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Big Band Akademii Muzycznej oraz Composer’s Ensamble pod dyrekcją Eda Partyki (USA),
– ”Configuratio” – 27.04.2010, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Orkiestra Muzyki
Nowej, utwór znajduje się na płycie wydanej przez Akademię Muzyczną w Katowicach,
– ”Through the prisms” – 28.04.2010, Akademia Muzyczna
w Katowicach, utwór elektroakustyczny,
materiał akustyczny: Ariadna Willman (wiolonczela),
– „Moja shikantaza” – 19.12.2010, wykonanie: Lorien Trio, utwór wykonany podczas IX Festiwalu Muzyki
Nowej w Bytomiu,
– „Warning” – 30.03.2011, Akademia Muzyczna
w Katowicach, utwór elektroakustyczny, materiał akustyczny: Piotr Schmidt (trąbka) oraz Joanna Szymala (skrzypce),
– „Cool spaces” – 12. 12.2011, Żory – wykonanie: Tomasz Manderla (skrzypce),
– „Continuum” – 27.01.2012, Filharmonia Śląska
w Katowicach,
– „Metafor(m)a” – 29.03.2012, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Orkiestra Muzyki
Nowej,
– „Mystery” – 01.06.2012, Akademia Muzyczna
w Katowicach – wykonanie: Big Band Akademii Muzycznej
w Katowicach,
– „Mała fantazja” – 26.10.2012, Miejski Ośrodek Kultury w Żorach – wykonanie: Żorska Orkiestra Kameralna
– Symfonia I (2013)
-Kwartet smyczkowy „Mgnienia i morze” – 07.05.2013, Czernica – wykonanie: Kwartet Śląski, utwór wykonany podczas Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
– “Sorgente” – 05.12.2014, Akademia Muzyczna w Katowicach – wykonanie: Orkiestra Muzyki nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca, utwór zamówiony przez Festiwal Brand-New Music,
– Kwintet na klarnet i kwartet smyczkowy – 18.04.2015, NOSPR Katowice – wykonanie: Bartosz Pacan oraz Kwartet Śląski, utwór prawykonany w ramach 6. Festiwalu Prawykonań w Katowicach,
– “Pieśni dziecięce” na sopran i orkiestrę kameralną – 02.04.2017, Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach – wykonanie: Joanna Freszel (sopran) oraz Orkiestra Muzyki nowej pod batutą Macieja Tomasiewicza
– Koncert na orkiestrę (2018).