Bio

Joanna Szymala (ur. 1989 r.) - absolwentka studiów I i II stopnia o kierunku Kompozycja i teoria muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, które ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. zw. Eugeniusza Knapika. Jest także absolwentką studiów w zakresie kompozycji i aranżacji na kierunku Jazz i muzyka estradowa na tej samej uczelni. W kwietniu 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej kompozycja i teoria muzyki.

Jej utwory wykonywane były na wielu koncertach i festiwalach, między innymi Festiwalu Muzyki Nowej (2010), Festiwal Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2013), Brand New Music (2009, 2012, 2014), Śląskich Spotkaniach z Muzyką Nową (2011), Musica Polonica Nova (2014), Festiwalu Prawykonań (2015). W 2010 roku Akademia Muzyczna w Katowicach wydała płytę Wizytówki, na której znajduje się nagranie utworu Configuratio.

W swoim dorobku twórczym posiada, oprócz utworów kameralnych i symfonicznych, także kompozycje elektroniczne i elektroakustyczne. Współpracowała z wieloma wybitnymi zespołami i artystami, m.in. Orkiestrą Muzyki Nowej, Kwartetem Śląskim, Filharmonią Śląską, Filharmonią Kaliską, Lorien Trio, sopranistką Joanną Freszel.

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

  • I nagroda w konkursie kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach za utwór „Continuum” na orkiestrę symfoniczną (2011),

  • nagroda za najlepszą pracę konkursową w Konkursie dla Młodych Kompozytorów w ramach Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej 2013 za kwartet smyczkowy „Mgnienia i morze”,

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013,

  • tytuł laureata w Konkursie Kompozytorskim na miniaturę elektroakustyczną opartą na tematach z kielecczyzny. Organizatorem konkursu była Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach (2014),

  • III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim GENERACE 2016 w Ostrawie za utwór „Sorgente” na orkiestrę kameralną (kwiecień 2016),

  • Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory w kategorii „Młodzi twórcy” (2016),

  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór do wiersza Marii Konopnickiej lub Adama Asnyka w Kaliszu za utwór „Czym jesteś” (2017).